Statutární město Havířov jako vlastník objektu občanského vybavení na ul Vardasova, parcelní číslo 1271, provede demolici tohoto objektu. Výše uvedené prostory sloužily v minulosti jako sociální zázemí tržnice Vardasova a restaurace. Vzhledem k nízké kvalitě stavební konstrukce a jejím významným statickým vadám je oprava budovy nerentabilní. Dne 2. 9. 2022 došlo k předání objektu na ul. Vardasova firmě, která bude provádět demolici objektu. Aktuálně probíhají bourací práce ve vnitřních částech budovy. Předpoklad kompletních ukončení prací je v 1. polovině října 2022.