Rekonstrukce sociálního zázemí klubu důchodců na ulici Studentská

Společnost Městská realitní agentura s.r.o. Havířov během letních prázdnin rekonstruovala sociální zázemí klubu důchodců na [...]

Provádíme opravy vstupů do domů v městské části Havířov Šumbark

Společnost Městská realitní agentura s.r.o. Havířov provádí opravy vstupů do domů v městské části Havířov Šumbark. [...]

Další etapa oprav elektroinstalace v bytech zahájena

V druhé polovině letních prázdnin bude zahájena další etapa generálních oprav elektroinstalací v bytech MRA [...]

Výzva k sdělení relevantních informací anebo k omluvě

V rámci dalšího postupu při obraně společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. před nepravdivými a pomlouvačnými výroky [...]

Výhrada k činnosti šéfeditora Deníku pro střední a severní Moravu

V návaznosti na zavádějící a nepravdivé informace, které zazněly na jednání Zastupitelstva města Havířova dne 20. [...]

Stanovisko zaměstnanců a odborové organizace ke klamavým prohlášením

Společné stanovisko zaměstnanců společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. a odborové organizace ZO OS UNIOS Městská [...]

Opravy elektroinstalace, výměna hliníkových rozvodů za měděné…

Městská realitní agentura, s.r.o. zvyšuje komfort a bezpečnost bydlení v městských bytech generálními opravami elektroinstalací, [...]

Informace k Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2021

Společnost Městská realitní agentura s.r.o., v rámci vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2021, [...]

Pronájmy a opravy bytů v majetku statutárního města Havířova

Městská realitní agentura s.r.o. v rámci oprav svěřených bytových prostor realizovala za období leden až květen [...]

Výměna výkladce na ulici Národní v Havířově

Městská realitní agentura v rámci oprav svěřených nebytových prostor realizuje postupnou výměnu výkladců obchodů v centru města. [...]