Změna Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Dovolujeme si informovat všechny zájemce o městský byt, že s účinností od 1. 7. 2018 dojde [...]

O pohár ředitele SSRZ

Městská realitní agentura s.r.o. byla partnerem 2. ročníku badmintonového turnaje „O pohár ředitele SSRZ“.  

Kontrola Městské realitní agentury, kterou provedl Úřad pro ochranu osobních údajů, byla ukončena.

Několikaměsíční čekání na výsledek šetření ukončilo s definitivní platností vykonstruovanou kauzu rozdmýchanou bývalým zaměstnancem, který podal [...]

Městská realitní agentura zcela promění středisko údržby

Městská realitní agentura se pustila do rozsáhlé rekonstrukce vlastních prostor, kde sídlí středisko údržby, na [...]

Nájemníci mohou získat bonusovou kartu a čerpat výhody u smluvních partnerů

Mnoho atraktivních výhod mohou získat nájemníci bytů ve správě havířovské Městské realitní agentury, která spustila [...]

Shrnutí nejvýznamnějších aktivit roku 2017

Opravy nájemních městských bytů stály více než 53,6 milionů korun, dokončeny byly regenerace dvou bytových [...]

Uzavření Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí

TISKOVÁ ZPRÁVA Rada města schválila 20. prosince uzavření Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí [...]

Poškozené střechy se zatím opravují provizorně

TISKOVÁ ZPRÁVA Poškozené střechy se zatím opravují provizorně  Silný vítr, který potrápil v uplynulých dvou dnech [...]

Výměna oken v Havířově

Za necelých devět měsíců dospěla do finále výměna oken, 99,5 procent městských bytů má vyšší [...]

Fotky ze slavnostního ukončení III. etapy výměny oken

Podívejte se na fotky ze slavnostního ukončení III.etapy výměny oken, které se uskutečnilo na Gogolově [...]