Změna Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Dovolujeme si informovat všechny zájemce o městský byt, že s účinností od 1. 7. 2018 dojde [...]

O pohár ředitele SSRZ

Městská realitní agentura s.r.o. byla partnerem 2. ročníku badmintonového turnaje „O pohár ředitele SSRZ“.   [...]

Kontrola Městské realitní agentury, kterou provedl Úřad pro ochranu osobních údajů, byla ukončena.

Několikaměsíční čekání na výsledek šetření ukončilo s definitivní platností vykonstruovanou kauzu rozdmýchanou bývalým zaměstnancem, který podal [...]

Městská realitní agentura zcela promění středisko údržby

Městská realitní agentura se pustila do rozsáhlé rekonstrukce vlastních prostor, kde sídlí středisko údržby, na [...]

Nájemníci mohou získat bonusovou kartu a čerpat výhody u smluvních partnerů

Mnoho atraktivních výhod mohou získat nájemníci bytů ve správě havířovské Městské realitní agentury, která spustila [...]

Shrnutí nejvýznamnějších aktivit roku 2017

Opravy nájemních městských bytů stály více než 53,6 milionů korun, dokončeny byly regenerace dvou bytových [...]

Uzavření Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí

TISKOVÁ ZPRÁVA Rada města schválila 20. prosince uzavření Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí [...]

Poškozené střechy se zatím opravují provizorně

TISKOVÁ ZPRÁVA Poškozené střechy se zatím opravují provizorně  Silný vítr, který potrápil v uplynulých dvou dnech [...]

Výměna oken v Havířově

Za necelých devět měsíců dospěla do finále výměna oken, 99,5 procent městských bytů má vyšší [...]

Fotky ze slavnostního ukončení III. etapy výměny oken

Podívejte se na fotky ze slavnostního ukončení III.etapy výměny oken, které se uskutečnilo na Gogolově [...]